Sık Sorulan Sorular

Acar Besi - Kurban Hisse Balıkesir > Sık Sorulan Sorular
SSS
Acar BESİ

Acar Besi Kurbanlık Hisse Hakkında Sorulan Sorular

Acar Besi Kurbanlık Hisse Hakkında Sıkça Sorulan Soruları ve Cevaplarını Burada Bulabilirsin

Kurban, ibadet niyeti ile belirli zamanda, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacı ile kesmektir. Kurban kesmek, mali bir ibadettir. Allah’a bir şükran, bir teşekkür borcudur. Kurban kesen, Allah’a yaklaşmış, O’nun hoşnutluğunu kazanmış olur.

Kurban kesmek mal ile yapılan bir ibadettir ve vacibtir. Hicretin ikinci yılında emredilmiştir.

Zenginlerin, kestikleri kurban etlerinden fakirleri yararlandırması, müslümanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Varlıklı insanlarla birlikte yoksullar da sevinir. Kurbanla gelen bu sevinç toplumun huzur ve mutluluğunu arttırır.

Sevgili peygamberimiz: «Kim (mal) genişliği bulur da kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.» (et-Terğib ve’t-Terhib, c.II, s.155) buyurarak kurban kesmenin zenginler için önemli bir görev olduğunu belirtmiştir.

Aşağıdaki şartları taşıyan kimselerin kurban kesmesi vaciptir:

1) Müslüman olmak,

2) Akıllı olmak,

3) Erginlik çağına gelmiş olmak,

4) Hür olmak,

5) Mukim olmak (Yani misafir olmamak),

6) Nisab miktarı mal veya paraya sahip olmak. (Kurban nisabında mal ve paranın üzerinden bir senenin geçmesi şart değildir.)

Kurban kesiminin vakti, kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günüdür. Üçüncü günün akşamından sonra kurban kesilmez.

Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli (nisap) miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkân bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkân bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir ki, bunun ölçüsü de kişinin temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- 80.18 gram altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Kişinin malı olmakla birlikte borcu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.
Büyükbaş kurbanlar 1 kişiden en fazla 7 kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. ORTAKLARIN TAMAMININ:

· Müslüman olması,

· Sırf Allah rızası için ibadet niyetiyle kurban kesimi niyeti içerisinde bulunmaları (içlerinden hiçbirisinin et, uygun fiyat, ödeme kolaylığı, işlem rahatlığı vesaire gibi farklı niyetler taşımaması),

· Hisselerinin eşit olması şarttır. (Reddül muhtar, Vahdeti, Dürer)

Hisselerin eşit dağılımı için hassas tartım yapan teraziler kullanıyor, hakkaniyet ve eşit dağıtıma dikkat ediyoruz.*

Siz, 1 hisse olarak kayıt yaptırabilirsiniz. Acar Besi, sizin adınıza diğer 6 hissedarı bulur. Volkan besi, diğer hissedarlar ile sizin aranızda gerekli olan helallik alma sürecini yönetir, diğer tüm fıkhi kurallara uygun olarak sizi diğer hissedarlar ile 1 büyükbaş kurbanda birleştirmiş olur.
Hayvanlardan sadece koyun, keçi, sığır,manda ve deve kurban edilir. Bunlardan koyun ile keçi bir yaşını, sığır ve manda iki yaşını, deve beş yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak, koyun altı ayını tamamladığı halde bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olursa kurban edilebilir. Keçi için böyle bir durum yoktur, bir yaşını doldurması şarttır.

Koyun ve keçi bir kişi için kurban olur. Sığır, manda ve deve birden yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir.

Evla olan kişinin kurbanını kendisi kesmesidir. Ancak, kendi beceremezse başkasını vekil eder ve niyet edip kesilirken kurbanına bakar, şahit olur.

Kurbanın eti üçe taksim edilir. Bir parçası kendi ailesine nafaka, ikinci parçası ahbab-ı yarana ziyafet, üçünçü parçası da fakirlere sadaka olarak verilir.

Kurban derisi satılamaz. Evde seccade yapılabilir, ya da fakirlere veya hayır kurumlarına bağışlanabilir.

Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimli kesim, paketleme yapılmaktadır. Personelimizin dezenfekte edilmiş alanlarda; maske kullanarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışması sağlanır.
Evet kurbanlıklar yerli besi olup 6 aylıktan itibaren tamamen doğal kendi mahsüll yemleri verilmiş olup iğne,küspe ve benzeri maddeler kesinlikle verilmemektedir
Kurbanlıklarımızın Aşı Ve Sağlık Kontrolleri Veteriner Hekimlerimiz Tarafından Yapılmaktadır. Kontroller Yapılırken Koruyucu Aşılama Ve Bağışıklık Sürelerine Hassasiyet Gösterilmektedir. Büyükbaş Kurbanlıkların Kulak Küpe Numaraları Üzerinden De Online Sistem İle Takibi Tarım Ve Orman Bakanlığı’nca Yapılmaktadır.
Büyükbaş hissesi 1/7 oranındadır.
Büyükbaş kurbanda 2 yaşını doldurmuş sığırın 7’de 1’lik kısmı 1 kişilik hissedir.
Kurbanlıklar Balıkesir Altıeyllül Ovaköy çiftliğimizde bulunan kapalı Alanımızda, profesyonel ve Tecrübeli Ekip, Hijyenik bir ortamda kesim gerçekleşmektedir
Kurbanlıkların kesimi bayramın 1. günü bayram namazı sonrası başlayacaktır.
Birinci gün kurbanlıklarının başında durmak ve görmek isteyen kurbanlık sahipleri bayramın birinci günü çiftliğimizi ziyaret ederler ve kurbanlıklarının kesim aşamasında çiftliğimizde konaklarlar. Kesim işlemi sonunda hisse sahiplerini etleri bölünmüş ve paketlenmiş olarak teslim edilir
Kurbanınızı 10 yıllık kurban kesim tecrübemiz, 3 yıllık detaylı paket kurban kesim tecrübemizle yapıyoruz. Kurbanınızı size vekâleten ibadet hassasiyeti ile tüm fıkhi kurallarına riayet ederek kesiyoruz. Yüksek teknolojiye sahip kapalı alanlı bir tesiste, uzman bir ekiple kurban kesimi yapıyoruz. Geçmiş senelerde bizi tercih eden kurban sahiplerinin geri bildirimleri, memnuniyetleri bizi daha da heyecanlandırıyor, üzerimizdeki manevi ve maddi mesuliyeti bizlere bir kez daha hatırlatıyor, işimizi daha iyi nasıl yapabiliriz sorusuna kaynak oluşturuyor. Kurbanın tüm süreçlerinde sizlerle iletişim ve paylaşım halinde olmayı hedefliyoruz.Her noktasıyla mübarek olan “Kurban” kelimesini ve bu kelimenin altını dolduracak manevi ve maddi tüm süreçleri önemsiyor ve bunu ibadet bilinciyle manevi duygularla yapıyoruz. Güveninizle kurban ibadetinizi üst düzey standartlarda her yıl artan kalitemiz ile yapmaya devam edeceğiz. Dilediğiniz zaman Ovaköy´de bulunan çiftliğimizi ziyaret edebilirsiniz Teşekkür ederiz.

Adresimiz

Tıkla Whatsapp´tan Yaz
Whatsapptan Bize Yazın
Merhaba
Size Kurban Hisse Detaylı Bilgi için Hemen buradan bize yazabilirsin